Penis Büyütme - Doğal Penis Büyütme Yöntemleri

Elle Penis Büyütme Yöntemleri ile Penis Problemlerine Son!

Penis Nasıl Ölçülür?

Ereksiyon haldeki penis uzunluğunun ölçümü

Ereksiyon haldeki penis uzunluğunun ölçümü, penis tam ereksiyona ulaştığında ölçülür. Ölçüm için bir cetvel veya esnek bir metre(mezure) kullanılır ve penis silindirinin karın bölgesinden çıkış yerine baskı uygulanmadan koyulduktan sonra penis başı ucuna kadar olan uzunluğu ölçülür. Cetvelin baskı uygulanarak penis üzerine koyulduğu “Bone-press” ölçüm metodunun aksine, ölçü aletinin gevşek bir şekilde penis üzerine koyularak yapılan ölçümde penis silindirini kaplayan yağ tabakası da ölçülür, böylece efektif uyarıcı penis uzunluğu elde edilir. Bu nedenle ölçüm sonucu kilo alma ve verme sonrasında farklılık gösterebilir.

Ölçüm yapılırken, ölçüm değerinin daha iyi gösterilebilmesi için cetvelin sıfır milimetreden başlamadığı ve biraz ileri kaydırılmış olduğunu dikkate alın. Bu nedenle ölçülen değere genellikle 3-5 milimetre eklenebilir. Mesela ölçülen penis uzunluğu 14,0 santimetre olduğunda ve cetvel çizgileri tam sıfır değerinden başlamayıp 5 milimetre sonra başladığında gerçek penis uzunluğu 14,5 santimetredir. Esnek şerit metrenin(mezure) penisin üst tarafına koyularak yapılan ölçümlerde, penisin yukarı veya aşağı tarafa olan eğriliğini de dikkate almak gerekir (çünkü iki ölçüm noktası arasındaki eğri düz bir doğrudan daha uzun olacaktır). Farklı penis şekillerine rağmen erkeklerin penis uzunluklarını aralarında kıyaslayabilmeleri için karın bölgesinden çıkış noktası ile penis başı ucu arasındaki en kısa mesafe ölçülmelidir.

Sarkık haldeki penis uzunluğunun ölçümü

Ereksiyon halde olmayan sarkık haldeki penis uzunluğu, duruma bağlı olarak farklı olabilir. Bu nedenle sarkık durumdaki penis uzunluğu için, birden fazla ölçümün ortalama değeri dikkate alınmalıdır (yukarıda açıklanan ölçümde ve sonraki örnekte açıklanan uyarıları dikkate alınız). Bu konuyu bir örnekle açıklayacak olursak diyelim ki sabah, öğle, akşam, duş sonrası ve spor sonrası olmak üzere penisinizin boyunu 5 defa ölçtünüz ve bu ölçümlerin toplamı 25 cm. çıktı. Penisinizin toplam uzunuluğu olan 25 cm.’yi 5 defa ölçüm yapıldığından dolayı 5’e böldüğümüzde ortalama sarkık penis boyunuz 5 cm. bulunur.

Penis tipinin belirlenmesi: Kalın penis veya küçük boylu penis

“Kalın penis” olarak tanımlanan penis, ereksiyon durumunda sarkık durumdaki uzunluğundan çok daha uzun değildir. Buna karşın “küçük boylu penis” ereksiyon durumunda, sarkık durumdaki uzunluğundan çok daha uzundur. Kalın penis tipi, ereksiyon durumundaki uzunluğu sarkık durumdaki uzunluğundan en fazla 1,9 kat daha büyük olan yani yaklaşık olarak uzunluğu iki katına çıkan penis tipidir. Penis eğer ereksiyon durumunda, sarkık durumdaki uzunluğunun iki katından daha fazla büyüyorsa küçük boylu penis tipine girer.

Örnek 1: Sertleşmiş penis boyu 14,4 cm ve sarkık penis boyu uzunluğu ortalaması 8 cm ise

14,4/8=1,8

Örnek 2: Sertleşmiş penis boyu 15 cm ve sarkık penis boyu uzunluğu ortalaması 6 cm ise

15/6=2,5
Bu sonuçlara göre ilk örnekteki penis boyunu normal, ikinci örnekteki penis boyunu küçük olarak değerlendirebiliriz.

Sertleşmiş penis çevresinin ölçümü

Penis çevresi tam ereksiyona erişmiş (sertleşmiş) peniste ölçülür. Ölçüm işleminde, çok gerilmeyen esnek bir şerit metre(mezure) penis silindirinin etrafına dolanır. Penis kalınlığından bahsedildiğinde kastedilen, penis çevresidir.

Penis çevresi (penis kalınlığı) ile penis çapı arasındaki fark

Genellikle penis çevresi ile penis çapı çok defa karıştırılmaktadır. Penis çevresi, penis daire çevresinin tam olarak ölçülmesi sonucunda elde edilen değerdir (Şekil 2). Penis çapı ise, penisin bir yanı ile diğer yanı arasındaki en kısa mesafedir. Cetveli penis içine batırarak penis çapını ölçmek mümkün olmayacağından dolayı penis çapı sadece hesaplama yolu ile belirlenebilir. Matematiksel olarak penis çevresi, çapının 3,141 katı kadardır. Penis çevresi örneğin 15,0 milimetre olduğunda penis çapı yandaki hesaplamaya göre 15,0 : 3,141 = 4,7 milimetredir.

Updated: 9 Kasım 2018 — 18:04

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Penis Büyütme - Doğal Penis Büyütme Yöntemleri © 2018